Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja wersji zapoznawczej długoterminowego przechowywania kopii zapasowych w usłudze SQL Database

Data opublikowania: 04 kwietnia, 2018

Wersja zapoznawcza długoterminowego przechowywania kopii zapasowych w usłudze Azure SQL Database, ogłoszona w październiku 2016 roku, została zaktualizowana o szereg ulepszeń opracowanych na podstawie opinii klientów:

  • Obsługa w większej liczbie regionów. Długoterminowe przechowywanie będzie obsługiwane we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure i chmurach krajowych.
  • Elastyczniejsze zasady kopii zapasowych. Częstotliwość długoterminowych kopii zapasowych można dostosować dla każdej bazy danych. Zasady obejmują tygodniowe, miesięczne i roczne kopie zapasowe, w tym kopie zapasowe wykonywane w konkretnym tygodniu roku.
  • Zarządzanie pojedynczymi kopiami zapasowymi. Kopie zapasowe, które nie są krytyczne z punktu widzenia zgodności ze standardami, można usuwać.
  • Uproszczona konfiguracja. Nie trzeba aprowizować osobnego magazynu usługi kopii zapasowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis w blogu

 

  • Compliance
  • Services