Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Integracja dzienników wolnych zapytań z usługą Azure Monitor dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz obsługiwana

Data opublikowania: 15 maja, 2019

Użytkownicy usługi Azure Database for MariaDB mogą teraz korzystać z ogólnie dostępnej obsługi integracji dzienników wolnych zapytań z usługą Azure Monitor, umożliwiającej eksportowanie dzienników do dzienników usługi Azure Monitor (wcześniej znanej jako usługa Log Analytics), usługi Event Hubs i usługi Azure Storage. Ta integracja umożliwia przechowywanie dzienników przez dłuższy czas dzięki przechowywaniu ich w usłudze Azure Storage, strumieniowe przesyłanie ich do usługi Event Hubs w celu pozyskiwania przez usługi innych firm lub analizowanie ich za pomocą dzienników usługi Azure Monitor.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for MariaDB
  • Features

Powiązane produkty