Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery — pakiet zbiorczy aktualizacji 39 (sierpień 2019 r.)

Data opublikowania: 26 sierpnia, 2019

Ta aktualizacja udostępnia informacje o najnowszych poprawkach błędów i linki do pobrania najnowszych wersji tych składników usługi Site Recovery:

  • Ujednolicony instalator i agent mobilności usługi Site Recovery dla komputerów z systemami Windows/CentOS/Ubuntu (9.27.5308.1) — służący do replikacji maszyn wirtualnych programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Serwer konfiguracji usługi Site Recovery (5.1.4600.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Dostawca usługi Site Recovery (5.1.4600.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.
  • Agent usług Azure Recovery Services (2.0.9165.0) — służący do replikacji maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Uzyskaj więcej informacji.

 

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty