Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery: Pakiet zbiorczy aktualizacji 35 (marzec 2019 r.)

Data opublikowania: 25 kwietnia, 2019

Pakiet zbiorczy aktualizacji 35 dla usługi Azure Site Recovery jest już dostępny. Zawiera on nowe wersje następujących składników:

  • Ujednolicony instalator/agent mobilności usługi Microsoft Azure Site Recovery (9.23.5163.1) dla systemu Windows/CentOS — służący do replikacji danych z programu VMware i serwerów fizycznych na platformę Azure.
  • Serwer konfiguracji usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.4000.0).
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery (5.1.4000.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure lub do lokacji dodatkowej.
  • Agent usługi Microsoft Azure Recovery Services (2.0.9156.0) — służący do replikacji danych z funkcji Hyper-V na platformę Azure.

Pakiet zbiorczy można zastosować na urządzeniach z następującym oprogramowaniem:

  • Ujednolicony instalator w wersji 9.19.xxx.x lub nowszej.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla programu System Center Virtual Machine Manager w wersji 3.4.486 lub nowszej.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery 5.1.3600.0 lub nowszy.
  • Dostawca usługi Microsoft Azure Site Recovery dla funkcji Hyper-V 4.6.660 lub nowszej.

Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach pakietu zbiorczego i instrukcje instalacji, przeczytaj artykuł KB 4494485.

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty