Przejdź do głównej zawartości

Usługa Azure Site Recovery czyści teraz maszyny wirtualne i karty sieciowe z cofniętym przydziałem (po powrocie po awarii)

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Podczas konfigurowania odzyskiwania po awarii dla maszyn wirtualnych platformy Azure maszyny wirtualne są replikowane z jednego regionu do drugiego. Jeśli awaria wystąpi w regionie podstawowym, przełączasz maszyny wirtualne platformy Azure w tryb failover do regionu pomocniczego. Gdy region podstawowy znowu będzie działać, wykonujesz powrót po awarii maszyn wirtualnych z regionu pomocniczego do podstawowego i ponowne objęcie ich ochroną, aby znowu rozpocząć ich replikowanie do regionu pomocniczego.

Dzięki tej aktualizacji Site Recovery czyści teraz maszyny wirtualne i karty sieciowe z cofniętym przydziałem (po powrocie po awarii). Dodatkowo, jeśli wyłączysz replikację po powrocie po awarii, usługa Site Recovery czyści dyski w regionie pomocniczym oprócz maszyn wirtualnych i kart sieciowych.

Dowiedz się więcej o trybie failover i powrocie po awarii dla usługi Azure Virtual Machines.

 

  • Azure Site Recovery
  • Features

Powiązane produkty