W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Odnajdowanie obszaru głównego podczas logowania do usług Microsoft 365

Zaktualizowano: 10 kwietnia, 2019

Zmieniamy zachowanie naszej strony logowania usługi Azure Active Directory (Azure AD), aby zrobić miejsce na nowe metody uwierzytelniania i poprawić użyteczność. Podczas logowania usługa Azure AD określa, gdzie użytkownik musi się uwierzytelnić. Usługa Azure AD podejmuje inteligentne decyzje, odczytując ustawienia użytkownika i organizacji dla nazwy użytkownika wprowadzonej na stronie logowania. Jest to krok w kierunku przyszłości bez haseł, w której będzie można używać dodatkowych poświadczeń, takich jak FIDO 2.0. Ta zmiana najpierw zostanie wprowadzona dla domen zarządzanych, a jej udostępnianie rozpocznie się w maju 2019 r. W przypadku domen federacyjnych do końca 2019 roku nie będą wprowadzane żadne zmiany. Dokładne daty wprowadzenia tej zmiany dla domen federacyjnych zależą od opinii klientów.

Podczas tradycyjnego odnajdowania obszaru głównego użytkownik usługi Azure Active Directory może niepoprawnie wpisać swoją nazwę użytkownika, a i tak zostanie przekierowany do ekranu zbierania poświadczeń swojej organizacji. Dzieje się tak, kiedy użytkownik poda poprawną nazwę domeny organizacji. Takie zachowanie nie pozwala na szczegółowe dostosowanie środowiska dla poszczególnych użytkowników. Nowe zachowanie logowania usługi Azure AD polega na tym, że usługa Azure Active Directory będzie sprawdzać, czy nazwa użytkownika wprowadzona na stronie logowania istnieje w określonej domenie, lub przekieruje użytkownika, aby podał swoje poświadczenia.

Oprócz ulepszonego środowiska logowania użytkownika, ta zmiana obejmuje mechanizmy, które pomagają zapobiegać nadużywaniu wyliczania nazw użytkowników na dużą skalę, a także inteligentniejsze i bardziej odpowiednie komunikaty o błędach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zobacz Odnajdowanie obszaru głównego dla stron logowania usługi Azure Active Directory.

Ważne

Jeśli Ty lub Twoja organizacja korzystacie ze starego zachowania, należy zaktualizować dokumentację uwierzytelniania i logowania pracowników oraz przeszkolić pracowników, aby używali do logowania nazwy użytkownika usługi Azure Active Directory.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Services

Related Products