Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcje usługi Azure Shared Image Gallery są teraz dostępne

Data opublikowania: 02 czerwca, 2020

Funkcje usługi Azure Shared Image Gallery są teraz ogólnie dostępne.

Obsługa dla typu konta magazynu SSD w warstwie Premium

Użytkownicy mogą teraz przechowywać wersje obrazów usługi SIG na kontach magazynu SSD w warstwie Premium w celu lepszego wdrożenia maszyny wirtualnej i wydajności po rozruchu. Ta funkcja jest teraz ogólnie dostępna.

Rozpocznij tutaj: Dokumentacja, interfejs wiersza polecenia, program PowerShell, portal, interfejs API, szablon usługi ARM i zestaw SDK

Obrazy specjalistyczne w usłudze Shared Image Gallery

Obsługa obrazów specjalistycznych w usłudze SIG jest teraz ogólnie dostępna. Użytkownicy mogą teraz tworzyć wersje obrazów usługi SIG bez potrzeby generalizacji przy użyciu programu Sysprep (Windows) lub anulowania aprowizacji (Linux) z dowolnego możliwego źródła (maszyny wirtualne, migawki, obrazy zarządzane). Aby utworzyć maszynę wirtualną z poziomu specjalistycznych wersji obrazów przy użyciu interfejsu wiersza polecenia, programu PowerShell i portalu, skorzystaj z poniższych linków. W przypadku interfejsu API i szablonów usługi ARM pomiń element OSProfile.

Rozpocznij tutaj: Dokumentacja, interfejs wiersza polecenia, program PowerShell, portal, interfejs API, szablon usługi ARM i zestaw SDK

Tworzenie maszyny wirtualnej przy użyciu specjalistycznych wersji obrazów: Interfejs wiersza polecenia, program PowerShell, portal

Migrowanie usługi VM Scale Sets z obrazu zarządzanego do obrazów usługi Shared Image Gallery

Ułatwiamy teraz migrację obciążeń opartych na usłudze VM Scale Sets (VMSS) z obrazów zarządzanych do obrazów usługi SIG. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą teraz aktualizować odwołanie do obrazu w swoich modelach usługi VMSS z poziomu obrazów zarządzanych w celu wskazywania na obrazy usługi SIG bez konieczności ponownego tworzenia usługi VMSS.

Rozpocznij tutaj: Interfejs wiersza polecenia, program PowerShell, interfejs API, szablon usługi ARM i zestaw SDK

  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Management

Powiązane produkty