Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Sortowania na poziomie serwera w wystąpieniu zarządzanym są dostępne globalnie

Data opublikowania: 17 kwietnia, 2019

Jeśli używasz lokalnych wystąpień programu SQL Server z domyślnym sortowaniem na poziomie serwera, teraz możesz migrować je do wystąpienia zarządzanego Azure SQL bez zmian bazy danych i aplikacji. Konfigurowanie sortowań niestandardowych dla wystąpień zarządzanych jest teraz ogólnie dostępne i umożliwia tworzenie w pełni zarządzanych wystąpień PaaS w chmurze, które dokładnie odpowiadają sortowaniu na poziomie serwera lokalnych wystąpień programu SQL Server. Aby migrować obciążenia z lokalnego programu SQL Server, sprawdź bieżące sortowanie za pomocą polecenia SELECT SERVERPROPERTY (N'Collation') i użyj tej wartości do utworzenia nowego wystąpienia zarządzanego.

Wprowadzenie funkcji sortowania na poziomie serwera umożliwia łatwe migrowanie lokalnych baz danych do wystąpienia zarządzanego z dodatkowym zapewnieniem, że wszystkie zapytania korzystające z obiektów, które zależą od sortowania na poziomie serwera, będą działały po migracji bez refaktoryzacji.

Niestandardowe sortowanie na poziomie serwera można skonfigurować podczas tworzenia wystąpienia zarządzanego przy użyciu witryny Azure Portal, programu Azure PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i nie można ich zmienić po utworzeniu wystąpienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sortowania na poziomie serwera podczas tworzenia wystąpienia, zobacz Jak utworzyć wystąpienie zarządzane.

  • Features