W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Buforowanie zestawu wyników dla usługi Azure SQL Data Warehouse jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 26 czerwca, 2019

Interaktywne pulpity nawigacyjne zawierają przewidywalne i powtarzające się wzorce zapytań. Buforowanie zestawu wyników, które jest obecnie dostępne w wersji zapoznawczej, umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie wyników zapytań, skracając tym samym czas uzyskiwania szczegółowych informacji dla analityków biznesowych i użytkowników przygotowujących raporty.

Kiedy buforowanie zestawu wyników jest włączone, usługa Azure SQL Data Warehouse automatycznie buforuje wyniki z powtarzających się zapytań, dzięki czemu podczas kolejnych wykonań zapytań wyniki są zwracane z trwałej pamięci podręcznej, co pozwala pominąć pełne wykonywanie zapytania. Oprócz oszczędzania cykli obliczeniowych, zapytania realizowane za pomocą buforowania zestawu wyników nie wykorzystują żadnych miejsc współbieżności i dlatego nie wliczają się do istniejących limitów współbieżności. Ze względów bezpieczeństwa tylko użytkownicy z odpowiednimi poświadczeniami zabezpieczeń mają dostęp do zestawów wyników w pamięci podręcznej.

Przeczytaj ogłoszenie w blogu

Przeczytaj dokumentację

  • Azure Synapse Analytics
  • Features
  • Microsoft Build

Related Products