TERAZ DOSTĘPNE

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny

Zaktualizowano: 03 kwietnia, 2019

Pulpit nawigacyjny zgodności z przepisami w usłudze Azure Security Center jest już dostępny. Pulpit nawigacyjny zgodności ciągle monitoruje Twoje środowiska platformy Azure i hybrydowe pod kątem dopasowania do określonych wymagań zgodności i w razie potrzeby ujawnia oceny bezpieczeństwa i zalecenia. Pulpit nawigacyjny udostępnia także praktyczne informacje o krokach, które należy podjąć, aby ograniczyć czynniki ryzyka w swoim środowisku i poprawić ogólny poziom zgodności.

Informacje wygenerowane na pulpicie nawigacyjnym mogą służyć jako dowód dla wewnętrznych i zewnętrznych kontrolerów dotyczący stanu zgodności z obsługiwanymi standardami. Wystarczy wygenerować i pobrać raport zgodności bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego zgodności. Raport można wygenerować dla określonego obsługiwanego standardu zgodności i będzie on przedstawiał podsumowanie wysokiego poziomu bieżącego stanu zgodności dla tego standardu. Ponadto możesz teraz zautomatyzować procesy zapewniania zgodności i zarządzać nimi w odpowiedniej skali przy użyciu programistycznych interfejsów API.

Dowiedz się więcej

  • Security Center
  • Security

Related Products