Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Aktualizacje edytora bezkodowego usługi Stream Analytics z sierpnia 2022 r.

Data opublikowania: 06 września, 2022

Dostępność edytora bezkodowego usługi Stream Analytics w publicznej wersji zapoznawczej została ogłoszona podczas konferencji Microsoft Build 2022. W tym miesiącu odświeżono go, dodając kilka nowych funkcji, takich jak:

  1. Obsługa nowego ujścia danych wyjściowych: Azure SQL Database.
  2. Obsługa scenariusza wzbogacania danych przy użyciu źródeł wejściowych danych referencyjnych z usługi Azure SQL Database.
  3. Dodanie dzienników środowiska uruchomieniowego z dziennikami diagnostycznymi na potrzeby rozwiązywania problemów.
  4. Odświeżono interfejs użytkownika o wstążkę z nowym projektem, która pozwala kategoryzować dane wejściowe/dane wyjściowe/operacje.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź środowisko edytora bezkodowego.

Wersja z sierpnia

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty