Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa usługi Static Web Apps dla środowisk w wersji zapoznawczej w usłudze Azure DevOps

Data opublikowania: 02 maja, 2022

Za pomocą usługi Static Web Apps możesz teraz konfigurować potoki platformy Azure w celu wdrożenia aplikacji w środowiskach w wersji zapoznawczej. Zadanie usługi Azure DevOps dla usługi Azure Static Web Apps inteligentnie wykrywa i tworzy fronton oraz interfejs API aplikacji oraz wdraża całą aplikację na platformie Azure. Testowanie i dostarczanie oprogramowania można w pełni zautomatyzować na wielu etapach na całej drodze do środowiska produkcyjnego.

Usługa Azure Static Web Apps udostępnia globalnie rozproszony hosting zawartości i bezserwerowe interfejsy API obsługiwane przez usługę Azure Functions. Obejmuje również wszystko, czego potrzebujesz do uruchomienia aplikacji internetowej z pełnym stosem, w tym obsługę domen niestandardowych, bezpłatne certyfikaty SSL, uwierzytelnianie/autoryzację i środowiska w wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej.

  • Statyczne aplikacje internetowe
  • Features