Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Stabilne adresy URL środowisk w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Static Web Apps

Data opublikowania: 18 kwietnia, 2022

Gdy wdrożysz witrynę w usłudze Azure Static Web Apps, każde żądanie ściągnięcia względem gałęzi produkcyjnej wygeneruje wdrożenie w wersji zapoznawczej dostępne pod tymczasowym adresem URL. Dzisiaj ogłaszamy rozszerzoną obsługę wdrożeń w wersji zapoznawczej ze stabilnymi adresami URL. Można je skonfigurować w przepływie pracy funkcji GitHub Actions, włączając wdrożenie z gałęzi lub określając nazwę środowiska wdrażania. 

Aby wdrożyć gałęzie nieprodukcyjne w środowisku w wersji zapoznawczej, należy zaktualizować przepływ pracy usługi GitHub w celu uruchomienia przy wypychaniu do określonych gałęzi i zdefiniować właściwość production_branch w konfiguracji build_and_deploy_job.

Alternatywnie możesz wypchnąć zmiany do nazwanego środowiska w wersji zapoznawczej, konfigurując właściwość deployment_environment w przepływie pracy. 

Dowiedz się więcej.

  • Statyczne aplikacje internetowe
  • Features