Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Automation jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 09 lipca, 2020

Możesz teraz użyć usługi Azure Private Link, aby bezpiecznie połączyć sieci wirtualne z usługą Azure Automation przy użyciu prywatnych punktów końcowych (w wersji zapoznawczej).

Użyj linku prywatnego w następujących celach:

 • Ustanowienie połączenia prywatnego z automatyzacją bez otwierania dostępu do sieci publicznej.
 • Upewnienie się, że dane automatyzacji są dostępne tylko za pośrednictwem autoryzowanych sieci prywatnych.
 • Ochrona wyprowadzania danych z dostępem szczegółowym do określonych zasobów.
 • Ochrona zasobów przed dostępem sieci publicznej.

Użyj punktów końcowych w następujących celach:

 • Używanie elementu webhook do uruchamiania elementu runbook.
 • Łączenie się z hybrydowym procesem roboczym elementu runbook.
 • Łączenie się z węzłami usługi Azure DSC.
   

Dowiedz się, jak używać linku prywatnego do bezpiecznego łączenia sieci z automatyzacją.

Rozpocznij pracę z tworzeniem prywatnych punktów końcowych, korzystając z przewodników Szybki start i samouczków oraz witryny Azure Portal, programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • Automation
 • Services
 • Security

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty