Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza grup obliczania w usłudze Azure Analysis Services

Data opublikowania: 10 czerwca, 2019

Z przyjemnością ogłaszamy, że grupy obliczania są teraz oficjalnie dostępne w publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Analysis Services. Grupy obliczania zostały ogłoszone dla usług SQL Server Analysis Services 2019 we wpisie w blogu CTP 2.3 i wkrótce będą obsługiwane w usłudze Power BI Premium za pośrednictwem punktu końcowego XMLA.

 

Grupy obliczania rozwiązują problem z rozpowszechnianiem miar w złożonych modelach analizy biznesowej, często powodowany przez typowe obliczenia, takie jak analiza czasowa. Modele usługi Analysis Services często mają setki miar podstawowych. Każda miara podstawowa często wymaga tej samej analizy czasowej. Może to łatwo doprowadzić do znaczącego wzrostu liczby miar i poniższych problemów.

  • Interfejs użytkownika jest przeciążony z powodu dużej liczby miar
  • Konserwacja środowiska DAX jest utrudniona
  • Przeładowanie metadanych modelu

Grupy obliczania rozwiązują podane problemy. Są one udostępniane użytkownikom końcowym w formie tabeli z jedną kolumną. Każda kolumna reprezentuje obliczenie z możliwością ponownego użycia, które można zastosować do odpowiednich miar. Dzięki grupom obliczania można zmniejszyć liczbę miar i wyświetlać przejrzysty interfejs użytkownikom końcowym. Użytkownicy po prostu wybierają grupy obliczania na liście pól, aby wyświetlić obliczenia w wizualizacjach usługi Power BI. Jak pokazano w poniższej animacji, użytkownik końcowy lub twórca modelu nie musi tworzyć osobnych miar.

ClientCacheRefreshPolicyUżyj poniższego linku, aby uzyskać szczegółowe informacje o konfigurowaniu grup obliczania w usłudze Azure Analysis Services.

https://aka.ms/CalculationGroups

 

  • Azure Analysis Services
  • Features

Powiązane produkty