Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Microsoft Azure Load Testing obsługuje testowanie prywatnych punktów końcowych

Data opublikowania: 17 sierpnia, 2022

Teraz usługa Azure Load Testing obsługuje testowanie obciążenia dla prywatnych punktów końcowych. Możesz utworzyć zasób usługi Azure Load Testing i umożliwić mu generowanie obciążenia z poziomu sieci wirtualnej (iniekcja sieci wirtualnej).

Ta funkcja umożliwia realizowanie następujących scenariuszy użycia:

  • Generowanie obciążenia dla punktu końcowego wdrożonego w sieci wirtualnej platformy Azure
  • Generowanie obciążenia dla publicznego punktu końcowego z ograniczeniami dostępu, takimi jak ograniczanie adresów IP klientów
  • Generowanie obciążenia dla usługi lokalnej, która nie jest publicznie dostępna i jest połączona z platformą Azure za pośrednictwem usługi ExpressRoute

Ta funkcja jest dostępna w następujących regionach świadczenia usługi Azure: Australia Wschodnia, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Europa Północna. Będzie ona wkrótce dostępna w regionach Południowo-środkowe stany USA i Zachodnie stany USA 2.

  • Testowanie obciążenia platformy Azure
  • Features
  • Services