Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych na serwerach z usługą Arc

Data opublikowania: 18 czerwca, 2020

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych to kompletne rozwiązanie do monitorowania, oferujące użytkownikom wgląd w wydajność maszyn wirtualnych oraz wszelkich ich zależności. Jest dostępna dla maszyn wirtualnych platformy Azure, zestawów skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure, lokalnych maszyn wirtualnych, a teraz — w publicznej wersji zapoznawczej — także dla serwerów z usługą Arc. Użytkownicy mogą dołączać serwery z usługą Arc do usługi Azure Monitor za pośrednictwem szablonów usługi Resource Manager, interfejsu użytkownika lub zasad. Dołączone serwery z usługą Arc pojawią się w istniejących widokach skoncentrowanych na platformie Azure w portalu: Serwery z usługą Arc są wyświetlane w interfejsie użytkownika razem z maszynami wirtualnymi platformy Azure i zestawami skalowania maszyn wirtualnych użytkownika.

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest dostępna dla serwerów z usługą Arc w tych regionach, w których jest dostępne rozszerzenie usługi Arc. Aby włączyć usługę Azure Monitor dla maszyn wirtualnych dla serwerów z usługą Arc, użytkownicy muszą korzystać z agenta usługi Arc w wersji 0.9 lub wyższej.

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Arc

Dowiedz się więcej na temat usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych

  • Azure Monitor
  • Services

Powiązane produkty