Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Dynamiczna współbieżność w usłudze Azure Functions

Data opublikowania: 08 października, 2021

Ta funkcja umożliwia automatyczne określanie optymalnych ustawień współbieżności poszczególnych wyzwalaczy w obciążeniach.

Ponadto dynamiczna współbieżność może zwiększyć wydajność aplikacji dzięki optymalizacji przepływności każdego wystąpienia i dostosowywaniu ustawień współbieżności w czasie rzeczywistym w miarę zmiany wzorców obciążenia w czasie.

Wersja zapoznawcza obecnie obsługuje wyzwalacze usługi Service Bus. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub chcesz przekazać opinię, zgłoś problem w repozytorium GitHub.

Dowiedz się więcej o korzyściach z dynamicznej współbieżności oraz o tym, jak jej używać. 

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features

Powiązane produkty