Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Interfejs API historii zmian zasobów

Data opublikowania: 23 kwietnia, 2019

Zasoby platformy Azure ulegają zmianom w wyniku codziennego używania, rekonfiguracji, a nawet ponownego wdrażania. Zmiana może zostać wprowadzona przez użytkownika lub w ramach automatycznego procesu. Większość zmian jest celowa, jednak każda zmiana może powodować poważne problemy z bezpieczeństwem, zgodnością i operacjami. Nowa funkcja historii zmian w interfejsie API usługi Azure Resource Graph umożliwia wykonywanie następujących zadań na danych z 14 ostatnich dni zmian zasobów:

  • Znajdowanie wykrytych zmian we właściwości usługi Azure Resource Manager
  • Sprawdzanie, które właściwości uległy zmianie w wyniku zdarzenia zmiany

W interfejsie API usługi Azure Resource Graph w wersji zapoznawczej są teraz dostępne 2 akcje interfejsu API:

  • resourceChanges: zwraca listę zdarzeń zmian zasobu i interwał czasu
  • resourceChangeDetails: zwraca zawartość zasobu sprzed zmiany i po niej dla danego zasobu i zdarzenia zmiany

Dowiedz się więcej z dokumentacji.

  • Azure Resource Graph
  • Compliance
  • Management
  • SDK and Tools

Powiązane produkty