Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Wyzwalacz usługi Azure SQL dla usługi Azure Functions

Data opublikowania: 17 listopada, 2022

Usługę Azure Functions można wywołać, gdy wiersz w bazie danych SQL jest tworzony, aktualizowany lub usuwany za pośrednictwem wyzwalacza usługi Azure SQL dla usługi Azure Functions, który jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej dla funkcji C#. Wyzwalacz usługi Azure SQL jest zgodny z usługami Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance i SQL Server.

Ponadto powiązania usługi Azure SQL dla usługi Azure Functions mają rozszerzoną obsługę powiązań wejściowych i wyjściowych dla funkcji Java, PowerShell, Python, JavaScript i C#. Za pomocą powiązań usługi Azure SQL danych można używać jako danych wejściowych z bazy danych do funkcji z powiązaniem wejściowym oraz jako danych wyjściowych z funkcji do bazy danych z powiązaniem wyjściowym.

Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu usług Azure Functions z wykorzystaniem powiązań usługi Azure SQL i wyzwalacza usługi Azure SQL, skorzystaj z dokumentacji. Ta biblioteka jest typu open source i jest dostępna w serwisach GitHub i NuGet.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Azure SQL
  • SDK and Tools
  • Open Source

Powiązane aktualizacje

Powiązane produkty