Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Opcje wdrożenia hybrydowego usługi Azure Kubernetes Service

Data opublikowania: 12 października, 2022

Usługę Azure Kubernetes Service (AKS) w usłudze Azure Stack HCI, systemie Windows Server 2019 i 2022 Datacenter można aprowizować w witrynie Azure Portal/interfejsie wiersza polecenia. Ponadto usługa AKS jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej na urządzeniach z systemem Windows i w usłudze Windows IoT na potrzeby uproszczonej aranżacji usługi Kubernetes.

Usługa AKS w systemach HCI i Windows Server przyspiesza rozpoczęcie hostowania kontenerów systemów Linux i Windows w centrum danych. Usługa Azure Kubernetes Service w Windows IoT oferuje tę samą platformę Kubernetes obsługiwaną przez firmę Microsoft do uproszczonych urządzeń klasy PC, poczynając od systemu Windows. W przeciwieństwie do innych produktów usługi AKS, które działają w chmurze lub w środowisku chmury lokalnej, takich jak HCI, każdy komputer z maszyną wirtualną AKS-IoT (jedna maszyna wirtualna z systemem Linux Mariner na komputer) ogranicza pamięć RAM, przechowywanie i fizyczne rdzenie procesora CPU do statycznej alokacji przypisanej w czasie instalacji. Dzięki temu tradycyjne aplikacje systemu Windows mogą działać obok siebie na tym samym komputerze co maszyny wirtualne AKS-IoT.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz blog.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Microsoft Ignite