Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Migracja bez przestojów usługi Azure Front Door

Data opublikowania: 10 listopada, 2022

W marcu tego roku ogłosiliśmy ogólną dostępność dwóch nowych warstw usługi Azure Front Door. Usługa Azure Front Door Standard i Premium to nasza natywna, nowoczesna sieć dostarczania zawartości (CDN) w chmurze, która obsługuje zarówno dynamiczne, jak i statyczne przyspieszanie dostarczania zawartości z wbudowanymi zabezpieczeniami i prostym oraz przewidywalnym modelem cenowym.

Funkcja migracji umożliwia przeprowadzenie migracji bez przestojów z usługi Azure Front Door (klasycznej) do usługi Azure Front Door Standard lub Premium w zaledwie trzech prostych krokach lub pięciu prostych krokach, jeśli wystąpienie usługi Azure Front Door (klasycznej) obejmuje domeny niestandardowe z własnymi certyfikatami. Migracja potrwa kilka minut w zależności od złożoności wystąpienia usługi Azure Front Door (klasycznej), czyli liczby domen, pul zaplecza, tras i innych konfiguracji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości migracji między warstwami, zobacz:

  • Azure Front Door (wersja klasyczna)
  • Azure Front Door
  • Features