Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) — obsługa w usłudze PostgreSQL 12 i 13

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Usługi PostgreSQL 12 i 13 są teraz obsługiwane w wersji zapoznawczej usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus). Najważniejsze ulepszenia w wersji PostgreSQL 13 obejmują deduplikację wpisów indeksu drzewa zbalansowanego, zwiększoną wydajność zapytań przy użyciu agregacji lub tabel partycjonowanych, lepsze planowanie zapytań podczas korzystania z rozszerzonych statystyk, równoległe odkurzanie indeksów, sortowanie przyrostowe itd. Najważniejsze ulepszenia w wersji PostgreSQL 12 obejmują różne ulepszenia wydajności, w tym obsługę języka ścieżki SQL/JSON, przechowywane kolumny ogólne itd.
Obecnie obsługa usługi Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala (Citus) w usłudze PostgreSQL 12 i 13 jest dostępna tylko w regionie Wschodnie stany USA.

Dowiedz się więcej o usłudze PostgreSQL 12 i 13.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Open Source