Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: wykrywanie i ocena na dużą skalę na potrzeby migracji programu SQL Server do usługi Azure SQL

Data opublikowania: 02 marca, 2021

Ujednolicone funkcje wykrywania i oceny dla systemów Windows i Linux oraz programu SQL Server oferowane przez usługę Azure Migrate umożliwiają teraz odnajdywanie wystąpień programu SQL Server i baz danych działających w środowisku VMware na dużą skalę i ocenianie ich pod kątem migracji na platformę Azure. Ta funkcja w wersji zapoznawczej umożliwia zrozumienie następujących kwestii dotyczących lokalnych wystąpień programu SQL Server i baz danych:

  • Gotowość do migracji do usługi Azure SQL
  • Zalecany docelowy typ wdrożenia na platformie Azure — usługa Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance lub maszyna wirtualna platformy Azure
  • Czynniki blokujące migrację i ostrzeżenia dotyczące migracji do usługi Azure SQL
  • Dostosowane konfiguracje usługi Azure SQL (jednostki SKU) i odpowiednie szacowane koszty miesięczne

Przeczytaj blog usługi Azure Migrate.

Zapoznaj się z dokumentacją usługi Azure Migrate.

  • Azure Migrate
  • Services

Powiązane produkty