Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza: Prefiks publicznego adresu IP

Data opublikowania: 24 września, 2018

Prefiks publicznego adresu IP to zarezerwowany zakres statycznych adresów IP, który można przypisać do subskrypcji. Ułatwia on zarządzanie adresami IP na platformie Azure. Wcześniejsza znajomość zakresu eliminuje konieczność zmiany reguł zapory po przypisaniu adresów IP do nowych zasobów. Przewidywalność znacząco zmniejsza nakład pracy związany z zarządzaniem w przypadku skalowania na platformie Azure.

Aby uzyskać więcej informacji o prefiksach publicznych adresów IP na platformie Azure i sposobie ich używania, zobacz Prefiks publicznego adresu IP. Jeśli nie znasz adresów publicznych, zobacz Publiczne adresy IP.

  • Virtual Network
  • Features

Powiązane produkty