Preview: HDInsight on Linux

18 lutego 2015

Azure HDInsight is available for public preview on Linux. Built on Ubuntu and Hortonworks Data Platform (HDP) 2.2, HDInsight on Linux clusters can be deployed today by registering for the public preview via the Preview features webpage.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej