Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza: Advanced Threat Protection dla usługi Azure Database for PostgreSQL

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Advanced Threat Protection w usłudze Azure Database for PostgreSQL wykrywa nietypowe operacje na bazie danych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa bazy danych.

Usługa Advanced Threat Protection udostępnia nową warstwę zabezpieczeń, która pozwala klientom na wykrywanie potencjalnych zagrożeń i odpowiadanie na nie, w miarę jak się pojawiają, przez dostarczanie alertów zabezpieczeń dla nietypowych działań. Użytkownicy mogą badać podejrzane zdarzenia za pomocą usługi Server Logs w usłudze Azure Database for PostgreSQL, która generuje dzienniki zapytania bazy danych i błędów w celu określenia, czy są wynikiem próby uzyskania dostępu, naruszenia zabezpieczeń lub nieuprawnionego wykorzystania danych w bazie danych. Na przykład usługa Advanced Threat Protection wykrywa nietypowe działania dostępu do bazy danych, które wskazują na potencjalne zagrożenia dla serwera PostgreSQL.

Aby włączyć usługę Advanced Threat Protection dla serwera PostgreSQL, przejdź do pozycji Advanced Threat Protection z bloku Ustawienia serwera Azure Database for PostgreSQL w witrynie Azure Portal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Database for PostgreSQL.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Services
  • Open Source