Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza: Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Database for MySQL

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Advanced Threat Protection w usłudze Azure Database for MySQL wykrywa nietypowe operacje na bazie danych, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa bazy danych.

Usługa Advanced Threat Protection udostępnia nową warstwę zabezpieczeń, która pozwala klientom na wykrywanie potencjalnych zagrożeń i odpowiadanie na nie, w miarę jak się pojawiają, przez dostarczanie alertów zabezpieczeń dla nietypowych działań. Użytkownicy mogą badać podejrzane zdarzenia za pomocą usługi Server Logs w usłudze Azure Database for MySQL, która generuje dzienniki zapytania bazy danych i błędów w celu określenia, czy są wynikiem próby uzyskania dostępu, naruszenia zabezpieczeń lub nieuprawnionego wykorzystania danych w bazie danych. Na przykład usługa Advanced Threat Protection wykrywa nietypowe działania dostępu do bazy danych, które wskazują na potencjalne zagrożenia dla serwera MySQL.

Aby włączyć usługę Advanced Threat Protection dla serwera MySQL, przejdź do pozycji Advanced Threat Protection z bloku Ustawienia serwera Azure Database for MySQL w witrynie Azure Portal. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usługa Advanced Threat Protection dla usługi Azure Database for MySQL.

  • Azure Database for MySQL
  • Features
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty