Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja usługi Power BI

Data opublikowania: 31 października, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Power BI zawiera wersję zapoznawczą agregacji w skali petabajtów opartych na modelach złożonych. 

Użytkownicy uzyskują następujące kluczowe korzyści:

  • Wydajność zapytań dotyczących danych big data — gdy użytkownicy wchodzą w interakcje z wizualizacjami w raportach usługi Power BI, do zestawu danych usługi Power BI wysyłane są zapytania DAX. Szybkość obsługi zapytań jest znacznie większa dzięki buforowaniu danych na poziomie agregacji przy wykorzystaniu zaledwie ułamka zasobów wymaganych na poziomie szczegółów. Pozwala to na dostęp do danych w sposób niemożliwy w innym przypadku.
  • Optymalizacja odświeżania danych — zmniejszenie rozmiarów pamięci podręcznej i skrócenie czasów odświeżania dzięki buforowaniu danych na poziomie agregacji w celu przyspieszenia udostępniania danych użytkownikom.
  • Zrównoważone architektury — umożliwianie pamięci podręcznej in-memory usługi Power BI skutecznej obsługi zagregowanych zapytań. Zapytania wysyłane do źródła danych w trybie DirectQuery są ograniczane w celu przestrzegania limitów współbieżności. Zapytania przekazywane to zwykle filtrowane zapytania poziomu transakcji, które są normalnie dobrze obsługiwane przez magazyny danych i systemy danych big data.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog usługi Power BI.

 

  • Services