TERAZ DOSTĘPNE

Przekazywanie zestawów danych tylko za pomocą interfejsu API „Import” narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded

Data opublikowania: 07 czerwca, 2019

Interfejs API „Import” usługi Power BI umożliwia przekazywanie zawartości do obszaru roboczego w postaci pliku PBIX. Jak wiadomo, plik PBIX zawiera zarówno raport, jak i zestaw danych, dlatego oba te elementy są przekazywane razem.

W niektórych przypadkach takie połączenie nie jest optymalne i w scenariuszach dotyczących automatyki może być preferowana oddzielna obsługa tych obiektów. Aby umożliwić osobne zarządzanie zestawami danych i raportami, dodaliśmy parametr „skipReport” do interfejsu API „Import”. Użycie tego parametru powoduje przekazanie do określonego obszaru roboczego tylko zestawu danych.

Ten nowy interfejs API może być użyteczny w następujących przypadkach:

  1. Deweloper usługi BI wprowadził zmiany tylko w modelu i nie chce nadpisywać połączonego raportu w pliku PBIX. Może on użyć interfejsu API do zaktualizowania tylko zestawu danych bez zmieniania któregokolwiek z raportów powiązanych z tym zestawem danych.
  2. Zaktualizowanie wielu zestawów danych za pomocą tego samego schematu, ale różnych danych (dla różnych klientów) bez martwienia się o ewentualne uszkodzenie raportu podczas aktualizowania.
  3. Jeśli jesteś niezależnym dostawcą oprogramowania i masz nowego klienta, dla którego chcesz sklonować złoty pakiet narzędzi analitycznych, jak opisano tutaj. Teraz możesz przekazać tylko odpowiedni zestaw danych, a następnie połączyć z nim wszystkie raporty za pomocą interfejsów API klonowania (Clone) i ponownego przypisania (rebind). 

Dowiedz się więcej.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features

Powiązane produkty