Pomiń nawigację

Układ niestandardowy usługi Power BI Embedded

Opublikowano: czwartek, 15 marca 2018

 

Układ niestandardowy w usłudze Power BI Embedded umożliwia ustawianie i zmienianie rozmiaru układu strony raportu, a także sterowanie rozmiarem, pozycją i widocznością wizualizacji raportu.

 • Układ strony. Tworzenie strony raportu w programie Power BI Desktop polega na konfigurowaniu układu przy użyciu dwóch pól: typu rozmiaru strony i układu strony. 

  Domyślnie każdorazowo podczas osadzania raportu jest używana konfiguracja utworzona w programie Power BI Desktop. Korzystając z układu niestandardowego, można dynamicznie ustawiać definicje w celu zoptymalizowania układu raportu w obrębie strony aplikacji. Układ można zmieniać w czasie trwania sesji, bazując na konkretnych zdarzeniach, takich jak zmiana zawartości na stronie aplikacji lub zmiana rozmiaru przeglądarki.
   
 • Układ wizualizacji. Ta funkcja obsługuje również osadzanie pojedynczej wizualizacji. Korzystając z układu niestandardowego, można zdefiniować, które wizualizacje mają być wyświetlane, oraz określić ich rozmiar i pozycję na kanwie. Dzięki tej możliwości można za pomocą konfiguracji w pełni kontrolować wygląd wizualizacji na kanwie. Ten proces zachodzi dynamicznie w czasie sesji użytkownika.

  Można na przykład przyjąć, że organizacja klienta korzystającego z aplikacji ma różne działy. Zamiast tworzyć kopie tego samego raportu na stronach raportu w poszczególnych działach, a następnie wprowadzać modyfikacje, można wyświetlić tę samą stronę raportu i wyeksponować tylko wizualizacje, które są istotne dla konkretnego użytkownika. Układ niestandardowy umożliwia zoptymalizowanie pozycji każdej wizualizacji, aby była ona bezproblemowo wyświetlana w środowisku.

Inny przykład umożliwia użytkownikom wybranie, które wizualizacje mają być przez nich śledzone, oraz utworzenie własnego dostosowanego widoku raportu. Dowiedz się więcej o układzie niestandardowym.

Przykładową stronę i fragment kodu można znaleźć w działającym narzędziu demonstracyjnym. Aby skorzystać z działającego narzędzia demonstracyjnego w celu utworzenia układu niestandardowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pozycję Sample Report (Raport przykładowy).
 2. Wybierz pozycję Run (Uruchom).
 3. Przejdź na kartę Interact (Interakcja).
 4. Przewiń i wybierz pozycję Apply custom layout (Zastosuj układ niestandardowy).
 5. Ponownie wybierz pozycję Run (Uruchom).

Related feedback