Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Tożsamość oparta na tokenie dla użytkowników usługi Azure AD w usłudze SQL Database

Data opublikowania: 17 stycznia, 2019

Klienci przechowujący dane w usłudze Azure SQL Database mogą teraz zarządzać użytkownikami oraz ich dostępem do danych w usłudze SQL Database podczas integrowania z usługą Power BI Embedded. Ta funkcja jest oferowana w wersji zapoznawczej.

Gdy generujesz token osadzania, możesz określić efektywną tożsamość użytkownika w usłudze SQL Database, przekazując serwerowi token dostępu usługi Azure AD. Token dostępu zostanie użyty do ściągnięcia z usługi SQL Database wyłącznie odpowiednich danych dla tego użytkownika na potrzeby tej konkretnej sesji.

Za pomocą tożsamości opartej na tokenie możesz zarządzać widokiem każdego użytkownika w usłudze SQL Database albo logować się do usługi SQL Database jako konkretny klient w wielodostępnej bazie danych. Może ona również służyć do stosowania zabezpieczeń na poziomie wiersza w tej sesji usługi SQL Database oraz pobierania tylko odpowiednich danych dla tej sesji, dzięki czemu nie trzeba zarządzać zabezpieczeniami na poziomie wiersza w usłudze Power BI.

Dowiedz się więcej.

  • Power BI Embedded
  • Features

Powiązane produkty