Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa notesów dla wszystkich interfejsów API usługi Azure Cosmos DB jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Poszerzono możliwości środowiska programowania usługi Azure Cosmos DB przed dodanie obsługi notesów w wersji zapoznawczej. Dzięki natywnej obsłudze notesów we wszystkich interfejsach API usługi Azure Cosmos DB i modelach danych deweloperzy mogą teraz jednocześnie uruchamiać zadania przetwarzania analitycznego oraz przetwarzania transakcyjnego na tych samych danych bazowych przechowywanych w bazie danych. Notesy pozwalają również na interakcję z zapisanymi danymi, tworzenie i trenowanie modeli uczenia maszynowego oraz wnioskowanie na danych przy użyciu dobrze znanego programu Jupyter Notebook — bezpośrednio w witrynie Azure Portal.  

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty