Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Nowa wersja rozszerzenia Durable Functions jest już dostępna

Data opublikowania: 05 listopada, 2019

Ogłaszamy ogólną dostępność wersji 2.0 rozszerzenia Durable Functions środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions, które umożliwia orkiestracje funkcji stanowych i przepływów pracy w środowisku bezserwerowym. Ta najnowsza wersja główna zawiera następujące możliwości, obsługujące zarówno język C#, jak i JavaScript:

  • Jednostki trwałe wprowadzają podobny do aktora model programowania w usłudze Azure Functions, który umożliwia tworzenie wysoce współbieżnych, stanowych aplikacji bezserwerowych.
  • W orkiestracjach rozszerzenia Durable Functions przeważnie wywoływana jest osobna funkcja działania, która wysyła żądanie HTTP i zwraca jego wynik. Teraz orkiestratorzy mogą natywnie korzystać z interfejsów API protokołu HTTP za pomocą powiązania wyzwalacza orkiestracji.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features
  • Services

Powiązane produkty