Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe funkcje języka w usłudze Stream Analytics

Data opublikowania: 11 lutego, 2019

Cztery nowe wbudowane funkcje usługi Azure Stream Analytics do obsługi typowych scenariuszy:

  • REPLACE — zamienia wszystkie wystąpienia określonej wartości ciągu w innej wartości ciągu.
  • COALESCE — ocenia listę argumentów i zwraca wartość pierwszego wyrażenia, które nie ma wartości NULL.
  • ROUND — zwraca wartość liczbową zaokrągloną do określonej długości lub precyzji.
  • CROSS JOIN — łączy dane referencyjne ze strumieniem zdarzenia.
  • Azure Stream Analytics
  • Features

Powiązane produkty