Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dzienniki usługi Azure Monitor — nowe środowisko dla agentów jest teraz dostępne

Data opublikowania: 26 maja, 2020

Strona zarządzania i pobierania dla agentów dzienników usługi Azure Monitor została zaktualizowana i wzbogacona o nowy element menu oraz ulepszony interfejs użytkownika.

Maszyny wirtualne i inne zasoby obliczeniowe wymagają agenta do zbierania danych monitorowania w celu mierzenia wydajności i dostępności systemu operacyjnego gościa oraz obciążeń.

Nowy element menu dla agentów

Strona zarządzanie agentami jest teraz dostępna za pomocą nowego elementu menu w menu głównym obszaru roboczego usługi Azure Monitor:

Agenci w formacie TOC GIF

Udoskonalony i zaktualizowany interfejs użytkownika

Maszyny wirtualne z systemem Windows i maszyny wirtualne z systemem Linux są teraz zarządzane na odpowiednich kartach, oferując bardziej przejrzyste i atrakcyjne środowisko użytkownika:

Strona agenta

Jesteśmy wdzięczni za opinię. Jeśli masz pytania lub sugestie, napisz do nas.

  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty