Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe strategie wdrażania i buforowanie dla usługi Azure Pipelines

Data opublikowania: 06 listopada, 2019

Wprowadzamy ulepszenia usługi Azure Pipelines, będącej platformą ciągłej integracji i ciągłego dostarczania wbudowaną w platformę Azure, obejmujące niektóre bardzo pożądane funkcje. Klienci mogą korzystać z nowych strategii wdrażania dla swoich potoków ciągłego dostarczania, w tym kanarkowego w przypadku platformy Kubernetes i stopniowego w przypadku maszyn wirtualnych i platformy Kubernetes. Ponadto ogłaszamy ogólną dostępność buforowania w usłudze Azure Pipelines, dzięki któremu klienci mogą przyspieszyć wykonywanie potoków przez buforowanie artefaktów kompilacji pośredniej. 

Blog

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty