W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zapora aplikacji internetowej — nowa reguła ochrony przed botami jest teraz w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 09 grudnia, 2019

Nowy zestaw reguł ochrony przed botami (Microsoft_BotManagerRuleSet_1.0) jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Web Application Firewall z usługą Azure Front Door. Do tego zaktualizowanego zestawu reguł dodano trzy kategorie botów — dobre, złe i nieznane. W każdej kategorii znajduje się wiele grup botów. Sygnatury botów są zarządzane i dynamicznie aktualizowane przez usługę Web Application Firewall. Domyślna akcja dla grupy złych botów jest ustawiona na Blokuj, dla grupy zweryfikowanych przeszukiwarek wyszukiwarek na Zezwalaj, a dla kategorii nieznanych botów — Rejestruj. Klienci mogą zastąpić akcję domyślną akcją Zezwalaj, Blokuj, Rejestruj lub Przekieruj dla dowolnego typu grup botów. 

Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz Omówienie ochrony przed botami

  • Features
  • Services
  • Security