Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowe funkcje usługi Azure Virtual Desktop, które wychodzą naprzeciw najważniejszym potrzebom naszych klientów

Data opublikowania: 27 kwietnia, 2023

Dla usługi Azure Virtual Desktop to niezwykły czas, ponieważ ciągle dostarczamy nowe ulepszenia zgodnie z wymaganiami klientów. Z radością informujemy o niedawno wydanych nowych funkcjach, które usprawniają magazyn, rozszerzają konfigurację, zapewniają wyjątkowe zabezpieczenia punktu końcowego i nie tylko. 

  • Profile FSLogix dla maszyn wirtualnych przyłączonych do usługi Azure AD w usłudze Azure Virtual Desktop (teraz ogólnie dostępne) — możesz bezproblemowo uzyskiwać dostęp do udziałów plików z maszyn wirtualnych przyłączonych do usługi Azure AD dla użytkowników synchronizowanych z usługą Active Directory i używać ich do przechowywania kontenerów profilów FSLogix. 
  • Ogólnie dostępne jest rozwiązanie FSLogix 2210 dla usługi Azure Virtual Desktop (wraz z zalecaną poprawką). Kompaktowanie dysku VHD umożliwia zmniejszanie kontenera pracownika w fazie wylogowywania, co zmniejsza ilość miejsca w magazynie zajmowanego przez profil pracownika.
  • Szczegółowe informacje z usługi Azure Virtual Desktop na dużą skalę (teraz ogólnie dostępne) umożliwiają raportowanie kluczowych informacji o różnych zasobach w jednym widoku, w tym pozwalają wyświetlać oraz korelować informacje diagnostyczne i informacje o połączeniach w wiele pul hostów i subskrypcji. 
  • Jest teraz ogólnie dostępna krótka ścieżka protokołu RDP dla sieci publicznych z użyciem protokołu Simple Traversal Underneath NAT (STUN). Krótka ścieżka protokołu RDP zwiększa niezawodność transportu dla połączeń usługi Azure Virtual Desktop za pośrednictwem sieci publicznych, ustanawiając bezpośredni przepływ danych oparty na protokole UDP między klientem pulpitu zdalnego i hostami sesji. Teraz połączenie będzie najpierw nawiązywane przy użyciu protokołu UDP, a jeśli to się nie uda, nastąpi powrót do protokołu TCP. Ruch wychodzący odbywa się bezpośrednio między hostem sesji a klientem przez Internet. 
  • Obsługa symetrycznego translatora adresów sieciowych dla krótkiej ścieżki protokołu RDP w usłudze Azure Virtual Desktop  za pomocą protokołu Traversal using Relays around NAT (TURN) jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej. Ta funkcja jest rozszerzeniem krótkiej ścieżki protokołu RDP i ustanawia połączenie UDP pośrednio przy użyciu przekaźnika z popularnym protokołem TURN dla symetrycznego translatora adresów sieciowych. 
  •  Znaki wodne w usłudze Azure Virtual Desktop (w publicznej wersji zapoznawczej) pomagają zapobiegać przechwytywaniu poufnych informacji w punktach końcowych klientów, umożliwiając wyświetlanie znaków wodnych na pulpitach zdalnych.
  • Usługa Private Link dla usługi Azure Virtual Desktop (w publicznej wersji zapoznawczej) zapewnia dostęp do hostów sesji i obszarów roboczych za pośrednictwem prywatnego punktu końcowego w sieci wirtualnej. 
  • Dzięki udostępnianiu okna aplikacji Microsoft Teams użytkownicy mogą teraz wybrać konkretne okno na ekranie pulpitu do udostępnienia.

Więcej o tych nowych funkcjach i nie tylko przeczytasz na stronie: aka.ms/AVDnewfeaturesblog

  • Azure Virtual Desktop
  • Features

Powiązane produkty