Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aplikacja usługi Azure Pipelines dla usługi Teams, ulepszona integracja usług GitHub i Azure Boards: aktualizacja przebiegu 151

Data opublikowania: 02 maja, 2019

W aktualizacji przebiegu 151 usługi Azure DevOps ulepszyliśmy integrację usługi GitHub z usługą Azure Boards przez dodanie aplikacji platformy handlowej serwisu GitHub w celu usprawnienia pozyskiwania i konfigurowania repozytoriów GitHub. Ponadto można teraz łączyć elementy robocze w usłudze Azure Boards z powiązanymi problemami w usłudze GitHub. Można na przykład akceptować raporty usterek od użytkowników w usłudze GitHub i organizować pracę zespołu w usłudze Azure Boards.

Dodaliśmy też nową aplikację usługi Azure Pipelines dla usługi Microsoft Teams, która umożliwia łatwe monitorowanie potoków i zarządzanie nimi w usłudze Teams.

Ta aktualizacja obejmuje poniższe zmiany.

 

Azure Boards:

Azure Pipelines:

Azure Repos:

 

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty