W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jest już dostępny nowy agent usługi Azure Monitor Application Insights

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Teraz można monitorować aplikacje ASP.NET hostowane na maszynach wirtualnych platformy Azure z usługami IIS bez dotykania nawet wiersza kodu. W tym celu wystarczy zainstalować na maszynie wirtualnej nowego agenta usługi Application Insights. Ta nowa metoda dołączania jest szczególnie przydatna, gdy nie ma się dostępu do kodu. Użyj witryny Azure Portal w bloku rozszerzeń swojej maszyny wirtualnej lub przeczytaj szczegółowy przewodnik po dołączaniu, aby dowiedzieć się więcej.

Przewodnik po dołączaniu

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty