Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowa kategoria rekomendacji usługi Azure Advisor: wydajność operacyjna

Data opublikowania: 13 listopada, 2019

Usługa Azure Advisor uruchamia nową kategorię rekomendacji o nazwie wydajność operacyjna. Ta nowa kategoria ułatwi Ci stosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wydajności procesów i przepływów pracy, możliwości zarządzania zasobami oraz wdrażania.

Usługa Azure Advisor oferuje obecnie nową kategorię rekomendacji o nazwie wydajność operacyjna, która ułatwi Ci stosowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wydajności procesów i przepływów pracy, możliwości zarządzania zasobami oraz wdrażania. Rekomendacje znajdują się na karcie wydajności operacyjnej na pulpicie nawigacyjnym usługi Advisor. Są one również dostępne za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia i interfejsu API usługi Advisor.

Kategoria wydajności operacyjnej startuje z dziewięcioma rekomendacjami, a kolejne są w drodze. Przykłady obejmują tworzenie alertów usługi Azure Service Health, które są wysyłane, gdy problemy z usługą Azure mają wpływ na Twoją pracę, naprawianie nieprawidłowych reguł alertów dziennika oraz postępowanie zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi korzystania z zasad platformy Azure, takimi jak zarządzanie tagami, wymagania dotyczące zgodności obszarów geograficznych i określanie dozwolonych jednostek SKU maszyny wirtualnej do wdrożenia. Wszystkie te rekomendacje pomogą Ci zoptymalizować rozwiązania dotyczące operacji w chmurze.

Więcej informacji na temat zaleceń dotyczących wydajności operacyjnej usługi Advisor można znaleźć w dokumentacji.

Usługa Azure Advisor w witrynie Azure Portal

Dokumentacja usługi Azure Advisor

Opinie dotyczące usługi Azure Advisor

  • Azure Advisor
  • Features
  • Services

Powiązane produkty