Przejdź do głównej zawartości

Obsługa platformy .NET Core 2.0 dla usługi App Service w systemie Linux

Data opublikowania: 29 stycznia, 2018

We wrześniu 2017 r. zapowiedzieliśmy ogólną dostępność usługi Azure App Service w systemie Linux oraz usługi Web App for Containers. Dzisiaj dodajemy obsługę kolejnego środowiska uruchomieniowego języka dla wbudowanych obrazów. Używając platformy NET Core 2.0 jako stosu środowiska uruchomieniowego, można teraz utworzyć aplikację internetową systemu Linux.

Przechwyć

  • App Service
  • SDK and Tools

Powiązane produkty