Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Wirtualizacja zagnieżdżona na platformie Azure

Data opublikowania: 21 lipca, 2017

Z przyjemnością ogłaszamy, że teraz można włączać wirtualizację zagnieżdżoną przy użyciu rozmiarów maszyny wirtualnej Dv3 i Ev3. Będziemy dalej rozszerzać obsługę o kolejne rozmiary maszyn wirtualnych w nadchodzących miesiącach.

Będzie można tworzyć kontener funkcji Hyper-V za pomocą platformy Docker (zobacz instrukcje tutaj), a także przez uruchomienie wirtualizacji zagnieżdżonej będzie można utworzyć maszynę wirtualną wewnątrz maszyny wirtualnej. Środowisko zagnieżdżone zapewnia dużą elastyczność obsługi potrzeb w różnych obszarach, takich jak opracowywanie, testowanie, szkolenie klientów, pokazy i inne. Załóżmy na przykład, że masz zespół testowy korzystający z dostępnych dzisiaj lokalnie hostów funkcji Hyper-V. Będzie on mógł łatwo przenieść swoje obciążenia do platformy Azure przez użycie zagnieżdżonych maszyn wirtualnych jako zwirtualizowanych maszyn testowych. Zagnieżdżone hosty maszyn wirtualnych będą używane do zastępowania fizycznych hostów funkcji Hyper-V, a poszczególni inżynierowie testujący będą mieć pełną kontrolę nad funkcją Hyper-V na własnych przypisanych hostach na platformie Azure.

Przeczytaj więcej o wirtualizacji zagnieżdżonej na platformie Azure.

 

  • Features