W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Natywne ocenianie w usłudze Azure SQL Database

Data opublikowania: 25 września, 2017

Teraz dostępna w usłudze Azure SQL Database funkcja natywnego oceniania umożliwia ocenianie modeli uczenia maszynowego generowanych przez kolekcję funkcji RevoScaleR lub pakiety biblioteki revoscalepy w języku Transact-SQL. Funkcja PREDICT pozwala na ocenianie modeli w ramach transakcji bez wywoływania zewnętrznego środowiska uruchomieniowego języka. 

Dowiedz się więcej z niniejszej dokumentacji.

  • Azure SQL Database
  • Features

Powiązane produkty