Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Monitorowanie użycia przepustowości dla wszystkich równorzędnych sieci wirtualnych platformy Azure za pomocą usługi ExpressRoute

Data opublikowania: 19 września, 2019

Rozwiązania Network Performance Monitor i Network Watcher pomagają monitorować sieci w chmurze i w środowiskach hybrydowych. 

Monitor usługi ExpressRoute (funkcja rozwiązania Network Performance Monitor) kompleksowo monitoruje łączność między środowiskami lokalnymi, obwodami usługi ExpressRoute i sieciami wirtualnymi na platformie Azure.  Monitor usługi ExpressRoute pozwala monitorować wydajność sieci przez obwody usługi ExpressRoute skonfigurowane do korzystania z prywatnej komunikacji równorzędnej lub komunikacji równorzędnej firmy Microsoft.

W jednej z ostatnich aktualizacji Monitora usługi ExpressRoute wprowadzono możliwość monitorowania wykorzystania przepustowości przez wszystkie sieci wirtualne platformy Azure z komunikacją równorzędną bez względu na to, czy sieci wirtualne z komunikacją równorzędną są w tej samej subskrypcji co obwód usługi ExpressRoute, czy w innych subskrypcjach.

Rysunek 1. Monitorowanie podstawowych i pomocniczych połączeń usługi ExpressRoute za pomocą rozwiązania Network Performance Monitor

Dostępność w poszczególnych regionach:

Rozwiązanie Network Performance Monitor jest teraz dostępne w regionie Chiny Wschodnie 2.

Usługa Network Watcher jest teraz dostępna w regionach Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie, Francja Środkowa i Francja Południowa. Pełną listę regionów, w których usługa Network Watcher jest dostępna, opublikowano w trybie online.

  • Network Watcher
  • Monitor wydajności sieci
  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Management