Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępna jest wersja zapoznawcza migracji online z bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Migruj z lokalnych lub chmurowych implementacji bazy danych MongoDB do usługi Azure Cosmos DB przy minimalnym przestoju za pomocą usługi Azure Database Migration Service. Przeprowadzaj odporne migracje danych MongoDB w dużej skali i z wysoką niezawodnością przy użyciu usługi Azure Database Migration Service. Aby przeprowadzić migrację, aprowizuj wystąpienie usługi Azure Database Migration Service w witrynie Azure Portal lub za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure i utwórz projekt migracji. 

Dowiedz się więcej

  • Azure Cosmos DB
  • Services

Powiązane produkty