Pomiń nawigację

Usługa Managed Disks w usłudze Azure Stack

poniedziałek, 12 lutego 2018

Usługa Azure Managed Disks upraszcza zarządzanie dyskami maszyn wirtualnych platformy Azure dzięki zarządzaniu kontami magazynu skojarzonymi z dyskami maszyn wirtualnych. Należy tylko określić potrzebny typ magazynu (Premium lub Standardowa) oraz rozmiar dysku, a platforma Azure utworzy dyski i będzie nimi zarządzać. W ten sposób udostępnimy więcej możliwości w zakresie pracy z maszynami wirtualnymi w usłudze Azure Stack, a sama praca będzie łatwiejsza. Ta aktualizacja dotyczy głównie użytkowników usługi Azure Stack.

Dowiedz się więcej na temat usługi Managed Disks i kont magazynu.

Dowiedz się więcej o rolach i obowiązkach w usłudze Azure Stack.

 

Related feedback