Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcje wykrywania anomalii oparte na uczeniu maszynowym w usłudze Azure Stream Analytics (wersja zapoznawcza)

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Usługa Stream Analytics umożliwia teraz wszystkim deweloperom łatwe dodawania funkcji wykrywania anomalii do zadań usługi Stream Analytics bez konieczności tworzenia i trenowania własnych modeli uczenia maszynowego. Gotowe do użycia modele uczenia maszynowego są dostępne bezpośrednio w języku SQL. Redukuje to koszty i poziom skomplikowania związane z tworzeniem i trenowaniem modeli uczenia maszynowego do pojedynczego wywołania funkcji.

Dowiedz się więcej

  • Azure Machine Learning
  • Azure Stream Analytics
  • Features