Funkcje wykrywania anomalii oparte na uczeniu maszynowym w usłudze Azure Stream Analytics (wersja zapoznawcza)

Opublikowano: poniedziałek, 25 lutego 2019

Usługa Stream Analytics umożliwia teraz wszystkim deweloperom łatwe dodawania funkcji wykrywania anomalii do zadań usługi Stream Analytics bez konieczności tworzenia i trenowania własnych modeli uczenia maszynowego. Gotowe do użycia modele uczenia maszynowego są dostępne bezpośrednio w języku SQL. Redukuje to koszty i poziom skomplikowania związane z tworzeniem i trenowaniem modeli uczenia maszynowego do pojedynczego wywołania funkcji.

Dowiedz się więcej

  • Usługa Azure Machine Learning
  • Azure Stream Analytics
  • Features