Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze IoT Central wprowadzono obsługę reguł i alertów, wizualizacji, personalizacji i nie tylko

Data opublikowania: 07 maja, 2019

 W usłudze IoT Central wprowadzono nowe funkcje, które zaprojektowano z myślą o uproszczeniu usługi IoT Central dla deweloperów przez umożliwienie gładszej integracji z istniejącymi rozwiązaniami korporacyjnymi i biznesowymi klientów.

Te nowe funkcje zaprojektowano z myślą o uproszczeniu usługi IoT Central dla deweloperów przez umożliwienie stosowania lepiej dostosowanych wizualizacji, bezpiecznego i skalowalnego zarządzania urządzeniami oraz integracji z istniejącymi aplikacjami biznesowymi klienta.

Reguły i alerty pozwalają monitorować zdarzenia wpływające na kondycję urządzeń i ich użycie, a także tworzyć alerty dla tych zdarzeń. Działa to w oparciu o usługę Azure Stream Analytics. Nowe opcje wizualizacji i możliwości dostosowywania pulpitów nawigacyjnych pozwalają klientom tworzyć widoki niestandardowe dla różnych typów klientów. Łączniki danych przychodzących i wychodzących pozwalają operatorom dokonywać integracji z systemami innych firm (dwukierunkowo, w celu pozyskiwania danych z innych chmur i pobierania danych do aplikacji biznesowych). Zarządzanie urządzeniami pozwala klientom łatwo zarządzać urządzeniami na dużą skalę, od kopiowania i zapisywania zadań po umożliwianie łatwiejszego dołączania urządzeń.  

Przeczytaj blog z ogłoszeniami

  • Azure IoT Central
  • Features
  • Services

Powiązane produkty